revista de documentals fotogràfics i audiovisuals que narren, mostren i descobreixen altres visions de la ciutat

onbarcelona/01_2016

EASD Serra i Abella

C/ Jerusalem 2b | 08902- L'H www.serraiabella.cat